Avaleht Isikuandmete kaitse üldmääruse rakendumiseks valmistudes

Näita tooteid:


Kulutarvikute otsing

Alusta uudistest!

2016. aasta 14. aprillil kiitis Euroopa Parlament heaks isikuandmete kaitse üldmääruse, millega asendatakse senine andmekaitsedirektiiv. Uus määrus on otsekohalduv, mis tähendab, et koos siseriiklike rakendusaktidega hakkab see asendama ka senist Eesti isikuandmete kaitse seadust. Määrus jõustus 24.05.2016 ning seda hakatakse kohaldama pärast kaheaastast üleminekuaega, alates 25. maist 2018. a.

Ettevõtete jaoks on võtmeküsimuseks - kuidas olla õigel ajal valmis. Selleks tuleb hinnata olemasolevaid turvameetmeid, kus ja kuidas säilitatakse klientide ja töötajate isikuandmeid, milliseid tehnoloogiaid tuleb rakendada. 

Kuidas paremini valmistuda? Aitame teil tagada oluliste dokumentide ohutut transportimist, hävitamist või arhiveerimist. Näitame, kuidas end kaitsta veebihäkkerite või andmete rikkumise eest. Selleks, et teha ettevalmistumine ja määruse kohaldamine teile lihtsamaks, oleme loonud uue tootekategooria. See sisaldab tooteid, mis on õigeaegseks määruse nõuete täitmiseks ette valmistatud. Vältige suuri trahve ja valmistuge meie abil varakult!  

 
 
 
   
 
 
 
 
 

Valige P-klassi paberipurustaja – mida kõrgema klassi seade, seda peenemalt on dokumendid purustatud ja neid on raskem taastada.  

 

Saatke konfidentsiaalset infot pitseeritud ja spetsiaalse kleebisega ümbrikutega. Kord avatud ümbrikku ei ole võimalik uuesti sulgeda.

 

Kaitstke konfidentsiaalset äriteavet ekraanifiltriga, mis takistab teie arvuti ekraani pildistamist või sealt andmete kirjutamist. 

 

Ärge jätke dokumente lauale ega hõlpsasti juurdepääsetavatesse kohtadesse - kaitske olulist infot spetsiaalsetes seifides. 

   
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Andmekaitsetooted - uus tootekategooria, kust leiate kõige olulisemad tooted oma klientide ja töötajate andmete kaitseks.